Hva er rugby?

Rugby er en lagsport hvor to lag konkurrere om få ballen i motstanderens målområde. Det finnes to idretter som begge refereres til som rugby; rugby union og rugby league. På denne hjemmesiden vil rugby bety rugby union.

Det finnes flere varianter av rugby; 15-manns, 10-manns, og 7-manns. I disse variantene spilles det på like stor bane, men forskjellig antall spillere og ulik spilletid.

Rugby er en idrett hvor hovedpoenget er å «invadere» motstanderens banehalvdel og unngå å bli taklet for å score poeng.  Motstanderne kan prøve å stoppe dette ved å takle personen med ballen (og kun denne personen). Etter en takling kjempes det videre om ballbesittelse (RUCK) og om å komme seg fremover på banen mot målområdet.

Ballen kan sparkes, kastes, eller løpes med for å komme til scoringer. Man scorer enten ved å plassere ballen i motstanderens målområdet eller ved å sparke ballen over tverrliggeren og mellom målstengene på motstanderens mål. Ved å plassere ballen i bakken med hendene (et TRY) får man 5 poeng. Dette gir rett til til et målspark (en CONVERSION) som kan gi  2 ekstra poeng. Man kan også score 3 poeng på straffespark mot mål (PENALTY) eller spark på halv volley mot mål (DROPKICK).

Man kan løpe med ballen forover, mens passninger bare kan være rett til siden eller bakover. Ballen kan også sparkes forover, men alle som er foran den som sparker er offside og kan ikke delta i spillet. Stopp i spillet oppstår ved scoring, reglebrudd og innkast (LINEOUT).  Regelbrudd kan medføre frispark eller straffespark. Ved mindre forseelser, som å kaste ballen forover, settes spillet igang igjen ved en SCRUM.

I kamp er det en dommer og to assistentdommere som dømmer. Assistentdommmerne er på hver sin langside, hvor det støtter dommeren i dennes avgjørelser. Det er kun kapteinen på hvert lag som får stille spørsmål til dommeren, andre spillere kan kun snakke med dommeren hvis snakket til.

Ved bytter eller skader er det vanlig at publikum klapper for spillerne nå de går av banen. Det er også vanlig at lagene klapper hverandre av banen.

Rugbyens grunnpillar er verdiene:

RESPEKT – respekt for lagkamerater, motstandere, dommere og de som er involvert i spillet er avgjørende.

IDRETTSGLEDE – rugbyfolk har en lidenskapelig entusiasme for spillet. Rugby genererer spenning, følelsesmessig tilhørighet og en følelse av å tilhøre den globale rugbyfamilien.

DISIPLINer en integrert del av spillet både på og utenfor banen og reflekteres gjennom overholdelse av lovene, regler og rugbyens verdier.

INTEGRITET – ærlighet og fair play er sentralt for rugby.

SOLIDARITETRugby gir en samlende ånd som fører til livslange vennskap, kameratskap, samarbeid og lojalitet som overskrider kulturelle, geografiske, politiske og religiøse forskjeller.